KOMANDA

KOMANDA

R E D A S

L U Č I Ū N A S

Verkių g. salonas

Konsultantas – projektuotojas

+370 659 06 666

redas@akmenstata.lt

R O B E R T A S

K I E L A

Pardavimų vadovas

+370 655 66 375

robertas@akmenstata.lt

Ž Y D R Ū N A S

S I L V A N A V I Č I U S

Pardavimų vadovas

+370 618 45 181

zydrunas@akmenstata.lt

I E V A

S T A N K U T Ė

Dizainerė – projektuotoja

+370 659 37 020

ieva@akmenstata.lt

J U S T I N A

A D O M A V I Č I E N Ė

Dizainerė – projektuotoja

+370 663 18 403

justina@akmenstata.lt

U R T Ė 

A U G U S T I N A V I Č I Ū T Ė 

Dizainerė – projektuotoja

+370 612 00 226

urte@akmenstata.lt

K A S P A R A S

K Ū R I S

Pirkimų vadovas

+370 602 70 299

kasparas@akmenstata.lt

D O L O R E S A

G. B U T K I E N Ė

Kūrybinės rinkodaros strategė

+370 610 68 571

doloresa@akmenstata.lt

A N D R I U S

Ž I D K O V A S

Vadovas

+370 662 22 056

andrius@akmenstata.lt

Mes turime įvairiapusiškų žinių apie natūralų ir dirbtinį akmenį. Siekiame tapti šios srities profesionalais: domimės ir analizuojame šią sritį: pramonę, gamybą bei realizavimą.

M Ū S Ų _K O M A N D A —  vizionieriai ir inovacijų varomoji jėga akmens manufaktūros rinkoje.

Mūsų dėmesingumas interjero dizaino tendencijoms, mados supratimas bei domėjimasis menu padeda Akmenstatos įmonei būti pirmaujančia savo srityje.